Holde styr på aksjer

Holde styr på aksjer

Få de siste oppdateringene av aksjekursene og børsindeksene du følger i HTC Hub.
  1. Klikk på på startskjermbildet.
  2. Klikk på HTC Hub.
  3. Flikk til venstre for å gå til aksjelisten.
  4. Hvis det er en lang liste, sveiper du fingeren opp eller ned for å bla gjennom aksjene du følger.
  5. Klikk på et element for å se en aksjes omsetningsinformasjon og kursdiagram for gjeldende dag.
  6. Klikk på en annen periode hvis du vil undersøke aksjens tidligere omsetningsinformasjon.

    Klikk for eksempel på 5D for å undersøke omsetningsinformasjonen for de siste 5 dagene.