Innstillinger og tjenester
Starte HTC Rhyme på nytt
Innstillinger og tjenester

Starte HTC Rhyme på nytt

Hvis HTC Rhyme kjører saktere enn normalt, hvis en applikasjon ikke fungerer som den skal, eller hvis HTC Rhyme ikke reagerer, kan du prøve på starte HTC Rhyme på nytt for å se om det kan løse problemet.

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen.
  2. Lås opp skjermen.
  3. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og klikk på Start på nytt.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Start på nytt.

HTC Rhyme svarer ikke?

hvis HTC Rhyme ikke svarer når du berører skjermen eller trykker på knappene, kan du fortsatt starte den på nytt.
  1. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen i minst ti sekunder før du slipper den. HTC Rhyme blir deretter slått av.
  2. Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå på HTC Rhyme igjen.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER