Håndtere minne

Håndtere minne

Kontrollere hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for bruk

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Lagringsområde. Det tilgjengelige telefonminnet vises under Intern telefonlagring.

Kontrollere den tilgjengelige lagringskortplassen

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Lagringsområde. Den totale og tilgjengelige lagringskortplassen vises under SD-kort.

Frigjøre mer lagringsplass (intern lagring)

Frigjør intern lagringsplass enkelt ved å tømme applikasjonshurtigbufre, flytte eller avinstallere applikasjoner og slette gamle e-postmeldinger, alt på en gang.
Viktig: Du kan ikke flytte eller avinstallere forhåndsinstallerte applikasjoner.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Lagringsområde, og under Intern lagringsplass klikker du på Frigjør mer plass.
 3. På skjermbildet Rydd hurtigbuffer velger du om du vil tømme hurtigbufferen for bare lite brukte applikasjoner, eller alle applikasjoner, og klikker på Neste.
 4. På skjermbildet Applikasjonslagringsplass:
  • Klikk på Flytt applikasjoner til SD-kort hvis det finnes applikasjoner du kan overføre til lagringskortet.
  • Klikk på Avinstaller applikasjoner hvis det finnes applikasjoner du vil fjerne.
 5. Klikk på Neste.
 6. På skjermbildet Lagring av e-post og meldinger:
  • Angi færre dager med nedlasting av meldinger slik at eldre meldinger blir fjernet automatisk fra lagringsplassen.
  • Reduser antall tekst- og multimediemeldinger per samtale.
 7. Klikk på Fullfør.

Tømme applikasjonens buffer og data

Du kan slette data eller tømme hurtigbufferen for hver applikasjon.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Applikasjoner > Administrer applikasjoner.
 3. I kategorien Album klikker du på en applikasjon.
 4. På skjermbildet klikker du på Fjern data og/eller Tøm buffer.

Avinstallere en applikasjon

Viktig: Du kan ikke avinstallere en applikasjon som er forhåndsinstallert på HTC Rhyme.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Applikasjoner > Administrer applikasjoner.
 3. I kategorien Nedlastet klikker du på applikasjonen du vil avinstallere.
 4. Klikk på Avinstaller.

Flytte applikasjoner til eller fra lagringskortet

Viktig: Du kan ikke flytte en applikasjon som er forhåndsinstallert på HTC Rhyme.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Applikasjoner > Administrer applikasjoner.
 3. I kategorien Nedlastet klikker du på applikasjonen du vil flytte.
 4. Velg om du vil flytte applikasjonen til lagringskortet eller til HTC Rhyme.

Stoppe kjørende applikasjoner ved hjelp av Oppgavebehandling

Bruk Oppgavebehandling til å frigjøre minne ved å stoppe kjørende applikasjoner som du ikke bruker i øyeblikket.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Oppgavebehandling.
 2. I listen Alle applikasjoner klikker du på til høyre for applikasjonsnavnet for å stoppe den.
0 personer fant dette nyttig