Optimalisere batterilevetiden

Optimalisere batterilevetiden

Du kan angi at HTC Rhyme automatisk skal bytte til strømsparingsmodus når batterinivået når et visst nivå.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Strømsparing.
 3. Klikk på Strømmodus > Økonomi.
 4. Klikk på Slå på strømsparing på, og velg deretter når du vil bytte til strømsparingsmodus.
 5. Klikk på Innstillinger for økonomimodus, og angi og velg virkemåte når HTC Rhyme bytter til strømsparingsmodus.

Bytte til GSM-nettverksmodus

Bytt til å bruke GSM-nettverket hvis du ikke bruker en datatilkobling til å koble deg til Internett. Tilkobling til GSM-nettverksmodus krever mindre batteristrøm.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Trådløst og nettverk > Mobile nettverk > Nettverksmodus.
 3. Klikk på Kun GSM.

Sjekke strømforbruket til applikasjoner

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Om telefonen > Batteri > Batteribruk.

Planlegge at HTC Rhyme skal gå i dvalemodus

Sett opp dvalemodustidsplanen på HTC Rhyme slik at den ikke forbruker for mye batteristrøm når den ikke er plugget inn om natten.
Viktig: I motsetning til vanlig dvalemodus, der du kan trykke på AV/PÅ-knappen for å slå skjermvisningen, slår en planlagt dvalemodus av Trådløsnett og datatilkoblingene under dvalemodustidsplanen du har definert.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Strøm > Aktiver dvalemodus.
 3. Klikk på ett av følgende:
  Automatisk Velg for å bytte HTC Rhyme automatisk til dvalemodus. HTC Rhyme justerer sin dvalemodustidsplan over en tidsperiode rundt det som er oppdaget som din sengetid.
  Manuelt Velg for å angi start- og sluttid for dvalemodus.
  Aldri Velg for å slå av planlagt dvalemodus.
0 personer fant dette nyttig