Endre språket

Endre språket

Når du slår på HTC Rhyme for første gang, blir du bedt om å velge språket du vil bruke. Hvis du vil, kan du fortsatt endre språket etter at du har satt opp HTC Rhyme. Ved endring av språket justeres tastaturoppsettet, dato- og klokkeslettformateringen og mye annet.

De tilgjengelige språkene å velge mellom avhenger av hvilken versjon av HTC Rhyme du har.

  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
  2. Klikk på Språk og tastatur > Velg språk.
  3. Klikk på språket og det tilsvarende området du vil bruke.
  4. Trykk på for å gå tilbake til startskjermbildet. Det nye språket vil bli tatt i bruk etter få sekunder.
0 personer fant dette nyttig