Innstillinger og tjenester
Endre visningsinnstillinger
Innstillinger og tjenester

Endre visningsinnstillinger

Juster skjermens lysstyrke manuelt

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Display > Lysstyrke.
 3. Fjern merket for Automatisk lysstyrke.
 4. Dra lysstyrkeglidebryteren til venstre for å redusere eller til høyre for å øke skjermens lysstyrke.
 5. Klikk på OK.

Justere tiden det tar før skjermen slås av

Etter en periode med inaktivitet slås skjermen av for å bevare batteristrøm. Du kan angi den inaktive tiden før skjermen slås av.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Skjerm > Skjermsparer.
 3. Klikk på tiden det tar før skjermen slås av.

Slå av automatisk skjermrotering

Ifølge standardinnstillingen justeres skjermretningen automatisk avhengig av hvordan du holder HTC Rhyme.
Merk: Automatisk rotering støttes ikke på alle applikasjonsskjermbilder.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Skjerm.
 3. Fjern avmerkingen for Roter skjerm automatisk.

Kalibrere G-sensoren på nytt

Kalibrer skjermen på nytt hvis du føler at skjermretningen ikke reagerer skikkelig på måten du holder HTC Rhyme på.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Skjerm > G-sensorkalibrering.
 3. Plasser HTC Rhyme på en flat og jevn overflate, og klikk på Kalibrer.
 4. Etter gjenkalibreringsprosessen klikker du på OK.

Beholde skjermen påslått mens du lader HTC Rhyme

Du kan forhindre at skjermen slås av mens du lader HTC Rhyme.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Applikasjoner > Utvikling.
 3. Velg avmerkingsboksen Forbli våken.

Slå animasjonseffekter av og på

Du kan slå av animasjon eller aktivere bare noen animasjoner når du bytter mellom skjermene.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Skjerm > Animasjon.
 3. På alternativmenyen velger du ønsket animasjonsinnstilling.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER