Innstillinger og tjenester
Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth
Innstillinger og tjenester

Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth

HTC Rhyme lar deg motta forskjellige filer med Bluetooth, medregnet fotografier, musikkspor og dokumenter, for eksempel PDF-filer.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Trådløse nettverk.
 2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
 3. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 4. Velg avmerkingsboksen Synlig.
 5. Send en eller flere filer fra avsenderenheten til HTC Rhyme. Se enhetens dokumentasjon hvis du vil ha instruksjoner om sending av informasjon om Bluetooth.
 6. Hvis du blir spurt om det, godtar du paringstilkoblingen på HTC Rhyme og på mottaksenheten. Angi det samme passordet eller bekreft det automatisk genererte passordet på begge enheter.

  Deretter må godta en anmodning om Bluetooth-autorisering.

 7. Hvis du automatisk vil motta filer fra avsenderenheten i fremtiden, merker du av for Alltid.
 8. Klikk på Godta eller OK.
 9. Når HTC Rhyme mottar et forespørselsvarsel om filoverføring, skyver du ned varslingspanelet, klikker på varselet om innkommende fil og klikker på Godta.
 10. Når en fil er overført, vises en varsling. Hvis du vil åpne filen umiddelbart, skyver du ned varslingspanelet og klikker på den aktuelle varslingen.

Når du åpner en mottatt fil, avhenger hva som skjer av filtypen:

 • Mediefiler og dokumenter åpnes vanligvis direkte i en kompatibel applikasjon. Hvis du for eksempel åpner et musikkspor, begynner det å spilles av i Musikk-applikasjonen.
 • For en vCalendar-fil velger du kalenderen der du vil lagre hendelsen og klikker på Importer. vCalendar blir lagt til i dine Kalender-hendelser.
 • For en vCard-kontaktfil kan du velge å importere en, flere eller alle disse kontaktene til kontaktlisten.

Legge til mappen for mottatt Bluetooth på startskjermbildet

Du kan legge til en mappe på startskjermbildet som viser alle filene du har mottatt med Bluetooth.

 1. På startskjermbildet klikker du på .
 2. På skjermbildet Personliggjør klikker du på Mappe > Bluetooth mottatt.
 3. Trykk på og hold mappen for mottatt Bluetooth, og dra det til ønsket posisjon på startskjermbildet.
Hvis du vil vise mappeinnholdet, klikker du på mappeikonet. Hvis du vil åpne en fil, klikker du på filnavnet.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER