Innstillinger og tjenester
Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett
Innstillinger og tjenester

Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett

Du kan lytte til musikk over et Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfreesamtaler ved hjelp av et kompatibelt Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett. Det er samme prosedyre å sette opp stereolyd og handsfree.
Viktig:
 • For at du skal kunne lytte på musikk med headsettet eller bilmonteringssettet må det støtte A2DP Bluetooth-profilen.
 • Før du kobler til headsettet, må du gjøre det synlig slik at HTC Rhyme kan finne det. Se instruksjonene for headsettet for å finne ut hvordan du gjør dette.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Trådløse nettverk.
 2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
 3. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 4. Sørg for at headsettet er oppdagbart.
 5. Velg Søk etter enheter. HTC Rhyme vil begynne å se etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
 6. Når du ser navnet på headsettet vist i delen med Bluetooth-enheter, klikker du på navnet. HTC Rhyme prøver deretter å pare automatisk med headsettet.
 7. Hvis automatisk paring mislykkes, angir du passordet som følger med headsettet.
Parings- og tilkoblingsstatus vises under navnet på handsfreeheadsettet eller bilmonteringssettet i delen med Bluetooth-enheter. Når Bluetooth-headsettet eller -bilmonteringssettet er koblet til HTC Rhyme, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling på statuslinjen. Avhengig av typen headset eller bilmonteringssett du har koblet til, kan du deretter begynne å bruke headsettet eller bilmonteringssettet.

Koble til et headset eller bilmonteringssett på nytt

Vanligvis kan du enkelt koble til headsettet igjen ved slå på Bluetooth på HTC Rhyme og deretter slå på headsettet. Du må kanskje koble til manuelt hvis headsettet har vært brukt sammen med en annen Bluetooth-enhet.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Trådløse nettverk.
 2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
 3. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 4. Sørg for at headsettet er oppdagbart.
 5. Klikk på headsettets navn i delen med Bluetooth-enheter.
 6. Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, prøver du 0000 eller 1234 eller slår opp i dokumentasjonen til headsettet/bilmonteringssettet for å finne passordet.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til headsettet eller bilmonteringssettet, følger du instruksjonene i Oppheve paring med en Bluetooth-enhet, og følger trinnene under Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett.

 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-bluetooth-connect_headset