Innstillinger og tjenester
Legge inn ord med prediktiv tekst
Innstillinger og tjenester

Legge inn ord med prediktiv tekst

Skjermtastaturet har prediktiv tekst for å hjelpe deg med å skrive raskt og nøyaktig. Prediktive tekstinndata er aktivert som standard, og ordforslagene vises mens du skriver.
Hvis du skal legge inn et ord i prediktiv modus, gjør du ett av følgende:
 • Hvis du ser ønsket ord i grønt eller oransje, kan du ganske enkelt klikke på mellomromstasten for å sette inn ordet i teksten.
 • Hvis du ser ønsket ord blant forslagene før du er ferdig med å skrive hele ordet, klikker du på ordet for å sette det inn i teksten.
 • Hvis det vises en pil til høyre for forslagslisten, klikker du på pilen for å vise flere forslag.

Angi et andre språk for tastaturet

Bortsett fra tastaturspråket du bruker i øyeblikket, kan du angi at den prediktive teksten skal være tospråklig. Etter hvert som du skriver, vil du få ordforslagene på to språk du har valgt.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Tospråklig prediksjon, og velg deretter ønsket språk.

Legge til et ord i ordlisten for prediktiv tekst

HTC Rhyme leveres med en liste over ord som det refererer til for å få frem forslag til prediktiv tekst. Mens du legger inn tekst ved hjelp av standard tastaturoppsett, og du klikker på et ord i forslagslisten, blir det automatisk lagt til i ordlisten for prediktiv tekst om det ikke finnes i ordlisten allerede.

Du kan også legge til et ord i listen manuelt.

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Personlig ordliste > Rediger personlig ordliste > .
 3. Angi ordet du vil legge til, og klikk på OK.

Redigere eller slette et ord i ordlisten med prediktiv tekst

Du kan redigere eller fjerne ord som du tidligere har lagt til i ordlisten for prediktiv tekst.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Personlig ordliste > Rediger personlig ordliste.
  • Hvis du vil redigere et ord, klikker du på selve ordet.
  • Hvis du vil slette ord fra ordlisten, trykker du på og klikker på Slett. Velg deretter ordene du vil fjerne, og klikk på Slett.

Sikkerhetskopiere din personlige ordliste til lagringskortet

Hvis du har et lagringskort installert, kan du sikkerhetskopiere de nye ordene du har lagt til i den prediktive tekstordlisten.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Personlig ordliste > Synkroniser personlig ordliste > Kopier til lagringskort.
 3. Når du blir spurt, klikker du på OK.

Importere din personlige ordliste fra lagringskortet

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Personlig ordliste > Synkroniser personlig ordliste > Gjenopprett fra lagringskort.
 3. Når du blir spurt, klikker du på OK.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER