APPER OG FUNKSJONER
Fullføre oppgaver
APPER OG FUNKSJONER

Fullføre oppgaver

Bruk Oppgaver-applikasjonen til å organisere og holde styr på gjøremål og oppgaver.

Med Oppgaver-applikasjonen kan du gjøre følgende:

 • Vis en forenet liste over oppgaver fra telefonen og dine Exchange ActiveSync-kontoer.
 • Opprett oppgaver og grupper dem i lister.
 • Angi detaljer om oppgavene dine.
 • Motta et varsel når en oppgave forfaller.
 • Utsett eller rediger forfallsdatoen for oppgaver.

Når du skal åpne Oppgaver-applikasjonen, klikker du på > Oppgaver.

Ikke logget på din Exchange ActiveSync-konto?

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Legg til konto > Exchange ActiveSync.
 2. Angi Exchange ActiveSync-kontodetaljer og klikk på Neste. Hvis firmaets Exchange-server ikke støtter automatisk søk, må du angi innstillinger for Exchange-serveren etter at du har klikket på Neste. Be din Exchange Server-administrator om detaljer.
 3. Velg typen informasjon du vil synkronisere. Sørg for å merke av for Oppgaver.
 4. Velg hvor ofte du vil synkronisere, og klikk på Neste.
 5. Skriv inn kontonavnet, og klikk deretter på Fullfør oppsett.

Vise den forente oppgavelisten

Du kan vise og oppdatere en forent liste over oppgaver. Oppgaver er fargekodet slik at du enkelt kan se hvilke kontoer de tilhører.
I Oppgaver-applikasjonen trykker du på og klikker på Kontoer > Alle kontoer.
Tips: Du kan også velge en bestemt konto. Hvis du vil vise bare oppgaver som ble registrert ved hjelp av HTC Rhyme, klikker du på Mine oppgaver.

Filtrere oppgaver

Du kan filtrere oppgaver etter forfallsdato eller prioritet.
 1. Gå til listen som inneholder oppgavene du vil filtrere.
 2. Trykk på og klikk på Filtrer.
 3. Velg fra listen hvordan du vil filtrere oppgavene, og klikk på OK.

Opprette og administrere lister

Du kan opprette lister og organisere oppgaver under dem.
 1. I Oppgaver-applikasjonen trykker du på og klikker på Lister.
 2. Klikk på og velg en konto for listen.
 3. Angi et navn for listen og klikk på OK.

Vise eller skjule lister

 1. Trykk på og klikk på Lister.
 2. Klikk på listen du vil vise:
  • Klikk på Alle lister for å vise alle listene i alle kontoene dine.
  • Klikk på en bestemt konto, og klikk på listen du vil vise.

Endre navn på en liste

 1. Trykk på og klikk på Lister.
 2. Klikk på og hold listen du vil endre navn på. En meny vises.
 3. Klikk på Endre navn.
 4. Angi et nytt navn på listen, og klikk på OK.

Slette en liste

 1. Trykk på og klikk på Lister.
 2. Klikk på og hold listen du vil slette. En meny vises.
 3. Klikk på Slett > OK.

Opprette en oppgave

 1. Fra Oppgaver-applikasjonen angir du oppgaven i tekstboksen, og klikker på .
 2. Når du skal fylle ut detaljene for oppgaven, klikker du på etter at du har lagt inn oppgaven i tekstboksen. Du kan angi informasjon som for eksempel:
  • Listen som den skal grupperes under.
  • Oppgavens prioritet
  • Klokkeslettet og datoen når oppgaven forfaller
  • Hvis det er en oppgave som gjennomføres regelmessig. I så fall kan du også angi forfallsdatoen for den gjentatte oppgaven.
  • En beskrivelse av oppgaven.
  Ikke glem å klikke på Lagre for å beholde detaljene.

Administrere oppgaver

Oppgaver kan sorteres, utsettes og andre ting.

På skjermbildet Oppgaver kan du med et raskt blikk hente viktig informasjon om oppgavene dine. Følgende informasjon vises:

 • Forfallsdato - ifølge standardinnstillingen sorteres oppgaver etter Forfallsdato, der den nyligste vises først på listen.
 • Engangshendelse eller gjentatt oppgave - hvis en oppgave er gjentatt, vises ikonet ved siden av oppgaven.
 • Prioritet - følgende angir prioriteten til oppgavene:
  Høy
  Middels
  Lav

Markere en oppgave som fullført

Når du er ferdig med oppgaven, kan du markere den som fullført.
Klikk i avmerkingsboksen ved siden av oppgaven. Oppgaven blir overstrøket og blir deretter borte fra listen.

Hvis du vil vise dine fullførte oppgaver, trykker du på og klikker på Fullført.

Sortere oppgaver

Sorter oppgaver etter dato, prioritet eller tittel.
 1. I Oppgaver-applikasjonen går du til listen som inneholder oppgavene du vil sortere.
 2. Trykk på og klikk på Sorter (eller Mer > Sorter).
 3. Velg hvordan du vil sortere oppgaver.

Redigere en oppgave

Du kan endre detaljene for oppgaven når du vil.
 1. Gå til listen som inneholder oppgaven du vil redigere.
 2. Trykk på og hold oppgaven, og klikk på Rediger.
 3. Endre detaljene for oppgaven.
 4. Klikk på Lagre.

Slette en oppgave

 1. Gå til listen som inneholder oppgaven du vil slette.
 2. Trykk på og hold oppgaven, og klikk på Slett.
 3. Klikk på OK.

Utsette en oppgave

Når du har fullført en forfalt oppgave, kan du utsette den. Når en oppgave er utsatt, blir forfallsdatoen automatisk satt til dagen etter.
 1. På startskjermbildet åpner du Varslinger-panelet.
 2. Klikk på varslingen for oppgaven som forfaller. Oppgaven og dens detaljer vises.
 3. Klikk på Utsett.
Oppgaven vises på listen med en ny forfallsdato. Hvis du vil gå tilbake til listen, trykker du på , klikker på Liste og velger listen som inneholder oppgaven.

Flytte en oppgave til en annen liste

Du kan ordne oppgaver og gruppere dem i en annen liste.
 1. Gå til listen som inneholder oppgaven du vil flytte.
 2. Trykk på og hold oppgaven, og klikk på Flytt til.
 3. Klikk på listen som skal inneholde oppgaven.
Oppgaven blir borte fra listen du viser i øyeblikket.

Endre Oppgaver-innstillinger

 1. Bytt til kontoen du vil endre.
 2. Trykk på og klikk på Innstillinger (eller Mer > Innstillinger ).
 3. Endre innstillingene og trykk på for å lagre endringene.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER