Ta notater

Ta notater

Har du sett noe inspirerende i det siste? Skriv det ned i Notater, og gjør det enkelt å huske dine ideer, spørsmål og alt annet. Du kan skrive inn teksten, spille inn lyd og legge ved fotografier og dokumenter. Hvis du har tatt notater under et møte, kan du praktisk nok koble dem til møtehendelsen som er lagret i Kalender.
Tips: Opprett og logg deg på din Evernote-konto fra HTC Rhyme hvis du vil sikkerhetskopiere notatene dine til Evernote sikre online-server. Mer informasjon på www.evernote.com/about/learn_more.

Opprette en notisbok

 1. På startskjermbildet klikker du på > Notater.

  Første gang du åpner applikasjonen, kan du ta en rask omvisingen og sette opp din Evernote-konto. Hvis du velger å hoppe over dette, kan du senere logge deg på Evernote i innstillingene for Kontoer og synkronisering.

 2. Klikk på for å åpne en valgmeny, og klikk deretter på Ny notisbok.
 3. Skriv inn en notisboktittel.
 4. Velg en notisboktype.
  • Klikk på Lokal notisbok for å lagre denne notisboken bare på HTC Rhyme.
  • Klikk på Synkronisert notisbok for å synkronisere notatene med Evernote-kontoen.
 5. Klikk på Opprett.
Hvis du vil åpne eller bytte til en annen notisbok, klikker du ganske enkelt på igjen og klikker på et notisboknavn.

Synkronisere notater

Du kan velge om du vil synkronisere notater automatisk eller manuelt mellom HTC Rhyme og din Evernote-konto på Internett.
Merk: Du må logge deg på din Evernote-konto fra HTC Rhyme for å begynne å synkronisere notater.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Notater.
 2. Hvis du vil synkronisere notater manuelt, trykker du på og klikker på Synkroniser.
 3. Hvis du vil sette Notater til automatisk oppdatering, trykker du på på skjermbildet Alle notater og klikker på Innstillinger > Mer > Kontoer og synkronisering.
 4. Klikk på din Evernote-konto og tilpass synkroniseringsinnstillingene.

Skrive et notat

 1. På startskjermbildet klikker du på > Notater.
  Merk: Hvis du åpner Notater-applikasjonen mens du har et pågående møte (lagret i Kalender), kan du knytte et notat direkte til denne hendelsen.
 2. Åpne en notatbok og klikk på .
 3. Skriv inn en notattittel.
 4. Klikk på notatet for å flytte tekstmarkøren til en sidelinje, og begynn å skrive inn teksten.
 5. Klikk på Legg ved, og velg typen fil du vil koble til notatet.
 6. Når du er ferdig, trykker du på og klikker på Lagre.

Ta notater under møter eller diskusjoner

Notater-applikasjonen lar deg fange tanker, handlingsplaner og møtereferater bedre enn bare ved å skrive dem ned.
Mens du har et notat åpnet, kan du:
Opprette et nytt notat Klikk på .
Spille inn stemmeklipp Klikk på for å starte og stoppe lydinnspilling.

(Du må også stoppe innspillingen først når du vil opprette en ny notatside.)

Koble notatet til en hendelse Klikk på , og velg hendelsen for å koble den til i Kalender.

Lagre et notat

Selv om Notater-applikasjonen automatisk lagrer arbeidet ditt når du trykker på , kan du fortsatt lagre notatene dine manuelt for å sørge for at ingenting går tapt.
Mens du har notatet åpent, trykker du på og klikker på Lagre.

Gå gjennom et notat

 1. På startskjermbildet klikker du på > Notater.
 2. Åpne en notisbok og klikk på en notatminiatyr.
 3. Mens du er på notatet, kan du:
  • Skyve fingeren opp eller ned på skjermen for å rulle siden.
  • Klikke på et filvedlegg for å åpne det i en passende applikasjon.
  • Klikk på for å vise eller endre den koblede hendelsen i Kalender. Eller hvis du ikke har koblet notatet ennå, klikk for å velge en kalenderhendelse.

Spille av en lydinnspilling i Notater

Etter innspilling av et møte kan du lytte på lydklippet for å gå gjennom nøkkelpunkter. Hvis du tok notater mens du spilte inn lyd, blir "‍tidsmerker"‍ (små fargelagte noder på lydfeltet) lagt til for å feste notatene i lydinnspillingens tidsramme.
 1. Åpne et notat hvor du har spilt inn et taleopptak.
 2. Klikk på for å spille av lydopptaket.
 3. Klikk på eller for å gå til neste eller forrige tidsmerke. Når du beveger deg fra ett tidsmerke til et annet, vil du se en notatminiatyr for å få en rask forhåndsvisning av det du noterte under innspillingen.
Tips: Du kan også klikke på et bestemt innhold i notatet for å hoppe til dette tidsmerket og høre lyden du har spilt inn på det tidspunktet.

Dele en notat

Du kan sende notatene dine i e-post eller via Bluetooth, eventuelt dele dem med venner i dine sosiale nettverk.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Notater.
 2. Åpen en notisbok og klikk på et notat du vil dele.
 3. Trykk på og klikk på Del notat.
 4. Velg hvordan du vil dele notatet.
Merk:
 • For de fleste delingsalternativer blir notater automatisk konvertert og sendt som bilder.
 • Du kan skrive ut notater når HTC Rhyme er koblet til en skriver via Trådløsnett.
0 personer fant dette nyttig