APPER OG FUNKSJONER
Søke etter et interessepunkt nær deg
APPER OG FUNKSJONER

Søke etter et interessepunkt nær deg

Bruk Places til å finne interessepunkter nær din gjeldende plassering. Places bruker Google-kart til å søke etter vanlige plasser som du ønsker å finne, for eksempel nærmeste bensinstasjon eller ATM-kiosk.
Viktig: Før du bruker Places, må du aktivere plasseringskilder.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Places.
  2. Klikk på typen plass du vil søke etter.
  3. Gjør ett av følgende:
    • Når en eller to interessepunkter blir funnet, vises søkeresultatene som markører på kartet. Du kan klikke på markøren og deretter klikke på ballongen for å vise mer informasjon om plassen.
    • Når flere plasser blir funnet, vises søkeresultatene i en liste. Klikk på en plass for å vise mer informasjon.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER