Registrere favorittsteder medHTC Footprints

Registrere favorittsteder medHTC Footprints

HTC Footprints tilbyr en enkel måte å registrere dine favorittsteder og besøke disse stedene på nytt. Du kan ta et bilde av en plassering som en restaurant eller et sightseeingpunkt og lagre det sammen med presis GPS-plassering, gateadresse, telefonnummer og annet.

Neste gang du vil besøke samme sted, åpner du ganske enkelt footprintet. Deretter kan du vise plasseringen på kartet, søke etter den på Internett, og annet.

Legge til en plassering som et footprint

 1. Søk etter destinasjonen du vil gå til.
 2. Klikk på Lagre i Footprints.
 3. Du kan:
  • Klikk på for å finjustere posisjonen til footprintet på kartet.
  • Klikk på og velg passende etiketter for plasseringen.
  • Klikk på Fang for å ta et bilde og legge det til som fotografi for footprintet.
  • Klikk på Rediger for å legge til et notat for footprintet.
  • Trykk på og klikk deretter på Spill inn tale for å legge til et talememo i footprintet.
 4. Klikk på Ferdig.

Angi et footprint som hjemmeplassering

Lagre hjemmeadressen din som et footprint for å gjøre det enklere å angi det som destinasjon.

 1. Mens du er på hjemmeplasseringen din, åpner du Locations og klikker på Hurtigkobling > Footprints.
 2. Klikk på .
 3. Rediger detaljene etter behov, og klikk deretter på Ferdig.
 4. Klikk på Angi mitt hjem og velg hjemmeadressen fra listen.
Tips: Du kan endre hjemmeadressen når som helst ved å klikke på .

Besøke et footprint på nytt

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Klikk på footprintet du vil besøke på nytt.
 3. Klikk på kategorien Handlinger for å vise footprintet på kartet, hente retningslinjer, slå opp etablissementer i nærheten, og annet.

Redigere eller slette et footprint

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på og hold footprintet du vil redigere eller slette.
 3. Klikk på Rediger eller Slett på alternativmenyen.

Dele footprints

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på og hold ønsket footprint.
 3. Klikk på Del, og velg deretter hvordan du vil dele footprintet.

Slette flere footprints

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på , og klikk deretter på Slett.
 3. Velg hvilke footprints du vil slette, og klikk på Slett.

Eksportere dine footprints

Sikkerhetskopier footprints ved å eksportere dem. Du kan også åpne eksporterte footprintfiler i andre programmer, f.eks. Google Earth, på PCen.
 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på og klikk på Eksporter.
  Tips: Trykk på og klikk på Opphev all merking for å oppheve merkingen av alle footprints.

Footprints blir eksportert som .kmz-filer. Hvis du eksporterte flere footprints samtidig, lagres de sammen i en .kmz-fil.

Importere footprints

Hent tilbake footprints du allerede har sikkerhetskopiert. Du kan også importere .kmz-filer som du har lagret i andre applikasjoner.
 1. I kategorien Footprints trykker du på og klikker på Importer.
 2. Klikk på Footprintdata, og klikk på filen du vil importere.
  Tips: Du kan også klikke på Fotografier for å velge et fotografi du vil importere, og som du deretter kan legge til footprintinformasjon om.
0 personer fant dette nyttig