Vise kart

Vise kart

På startskjermbildet klikker du på > Locations. Det åpnes et kart som viser din gjeldende plassering.
Klikk for å bytte mellom 2D- og 3D-visning.
Interessepunkt. Klikk for å se detaljer, ringe, få retningslinjer eller dele.
Din gjeldende plassering.
Klikk for å bruke eller ikke bruke kompasset.
Hurtigkobling Klikk for å vise flere kategorier, for eksempel Footprints og Turer.
Klikk på skjermen for å vise zoomknappene.

Bruke kompasset

Skal jeg svinge til venstre eller høyre? Ved hjelp av kompasset justeres kartet avhengig av i hvilken retning du er vendt, slik at du vet hvor du skal dra.

Flytte rundt på kartet

Sveip fingeren over skjermen for å vise andre områder på kartet.

Zoome inn på eller ut fra et kart

Gjør ett av følgende:
 • Spre tommelen og pekefingeren over kartet for å zoome inn.
 • Klem tommelen og pekefingeren sammen på kartet for å zoome ut.
 • Dobbeltklikk på en plassering på kartet for å zoome inn på den plasseringen.
 • Klikk på kartet for å vise og bruke zoomknappene på skjermen.

Velge hvilke interessepunkter som skal vises på kartet

 1. Mens du viser et kart, trykker du på og klikker på Vis (eller Mer > Vis).
 2. Velg interessepunktene du ønsker eller ikke ønsker å se når du viser et kart.
  Tips: Du kan også velge å vise eller ikke vise footprints og 3D-bygninger på kartet.
 3. Klikk på Ferdig.

Sette en nål på en plassering på kartet

Sett en nål på en favorittplassering på kartet, og legg den til som et footprint, få retningslinjer til den eller del den med venner. Deling er en glimrende måte å la venner få vite om det lille stedet du har funnet med de beste smørbrødene i byen.
 1. Mens du viser et kart, trykker du på og holder et område på kartet som du vil feste en nål på.
 2. Klikk på , og velg om du vil legge til plasseringen som et footprint, få veibeskrivelser til den eller dele den.
Tips: Hvis du vil fjerne alle nålene på kartet mens du viser det, trykker du på og klikker på Fjern nål (Mer > Fjern nål).

Endre språk for gatenavn og interessepunkter

 1. Mens du viser et kart, trykker du på og klikker på Mer > Innstillinger > Kart > Kartspråk.
 2. Velg ett av følgende.
  Bruk lokalt kartspråk Bruk dette hvis du vil bruke det lokale språket til kartet. Hvis du for eksempel ser på et kart over Japan, vil det bruke japanske tegn.
  Bruk språket som passer best Bruk dette hvis du vil bruke dine gjeldende språkinnstillinger. Dette er kanskje ikke tilgjengelig for alle kart.
0 personer fant dette nyttig