Endre Kalender

Endre Kalender

Du kan endre Kalender innstillinger for å angi hvordan den viser hendelser og hvordan den varsler deg om kommende hendelser.
I en hvilken som helst Kalender trykker du på og klikker på Innstillinger (eller Mer > Innstillinger).

Påminnelsesinnstillinger

Alle kalendere Merk av for dette alternativet for å bruke de samme hendelsespåminnelsesinnstillingene for alle typer kalendere. Hvis du fjerner merket i denne boksen, kan du angi forskjellige påminnelsesinnstillinger for hver kalender.
Angi varsler Konfigurer hendelsespåminnelser for å åpne et varsel, sende deg en påminnelse eller slå av hendelsesvarslinger på HTC Rhyme.
Standard påminnelsestid Velg hvor langt i forkant du vil varsles før en hendelse.
Velg ringetone Velg en ringetone som skal utløses når du mottar en hendelsespåminnelse.
Skjul avslåtte hendelser Velg om du vil vise eller skjule hendelser som du har avslått invitasjoner til.

Innstillinger for Kalender

Første dag i uken Angi om måned- og ukevisninger skal starte på en søndag eller mandag.
Inkluder vær Merk av for dette alternativet for å vise værinformasjon i dagvisningens hendelsesliste.
By Hvis været er inkludert som standard, viser dagvisningen været på din gjeldende plassering. Du kan endre det og vise været i en annen by.
0 personer fant dette nyttig