Angi prioriteten for en e-postmelding

Angi prioriteten for en e-postmelding

Du kan angi prioritet for en e-postmelding du sender.

  1. Mens du skriver meldingen, trykker du på .
  2. Klikk på Angi prioritet.
  3. Velg prioriteten for meldingen.
Hvis du valgte Høy eller Lav prioritet, vises prioriteten under meldingens emnelinje.
0 personer fant dette nyttig