Lese og svare på en e-postmelding

Lese og svare på en e-postmelding

 1. På startskjermbildet klikker du på > E-post.
 2. Bytt til e-postkontoen du vil bruke.
 3. I e-postkontoens innboks banker du på e-posten du vil lese.
 4. Velg en handling for e-postmeldingen nederst på skjermen.
  Merk: Trykk på for å se alternativer for å slette e-post eller å markere meldinger som ulest.

Hvor er mine uleste e-postmeldinger?

Kategorien Ulest inneholder alle dine uleste e-postmeldinger. Legg den til hvis den ikke vises på skjermen din.
 1. Trykk på og hold en kategori. Når skjermen endres og viser deg området der du kan ordne ikoner, løfter du fingeren.
 2. Trykk på og hold kategorien Ulest, og dra den til dens nye posisjon.
 3. Trykk på og klikk på kategorien Ulest.

Lagre en e-postmelding i Oppgaver-applikasjonen

Lagre en e-postmelding i Oppgaver-listen for å minne deg om å svare.
 1. Trykk på og hold e-postmeldingen du vil lagre, og klikk deretter på Lagre som oppgave.
 2. På skjermbildet Ny oppgave angir du et navn på oppgaven.
 3. Angi andre oppgavedetaljer og klikk på Lagre.
0 personer fant dette nyttig