Sende en e-postmelding

Sende en e-postmelding

 1. På startskjermbildet klikker du på > E-post.
 2. Bytt til e-postkontoen du vil bruke til å sende e-post.
 3. I e-postkontoens innboks klikker du på .
 4. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn e-postadresser direkte i Til-feltet, atskilt med komma. Etter hvert som du legger inn e-postadresser, vises eventuelle samsvarende adresser fra kontaktlisten. Klikk på et samsvar for å angi den adressen direkte.
  • Klikk på ikonet , og velg deretter kontaktene du vil sende meldingene til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere, eller søke etter og legge til kontakter.

   Hvis kontaktnavnet ikke blir funnet og du har en Exchange ActiveSync-konto i E-post-applikasjonen, kan du søke etter kontakten i firmakatalogen.

  Tips: Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, trykker du på og klikker på Vis kopi/blindkopi.
 5. Skriv inn emnet, og skriv deretter meldingen din.
 6. Hvis du vil legge til et vedlegg, trykker du på , klikker på Legg ved og velger mellom følgende alternativer:
  Bilde Ta et bilde og legg det ved, eller legg ved et eksisterende bilde.
  Video Spill inn en video og legg den ved, eller legg ved en eksisterende video.
  Lyd Legg ved en lydfil.
  Applikasjonsanbefalinger Velg en applikasjon du har installert fra Android Market og som du vil dele med andre personer. URL-adressen som applikasjonen kan lastes ned fra, vil settes inn i e-postmeldingen.
  Plassering Du kan legge ved plasseringsinformasjon. Send gjeldende plassering (krever at GPS er slått på) eller en plassering du velger på et kart.
  Dokument Legg ved en PDF-fil eller et Office-dokument, for eksempel en tekstfil eller et regneark.
  Kontakt (vCard) Legge ved noens kontaktinformasjon.
  Avtale (vCalendar) Legge ved en kalenderhendelse
  Fil Legg ved en annen fil.
 7. Klikk på Send for å sende meldingen umiddelbart, eller klikk på Lagre som kladd for å sende den senere.
  Merk: Hvis ingen Internett-tilkobling er tilgjengelig eller flymodus er på når du sender en e-post, vil e-postmeldingen lagres i Utboks-mappen. Så snart en Internett-tilkobling er tilgjengelig, vil den lagrede e-postmeldingen sendes automatisk neste gang HTC Rhyme synkroniserer.

Fortsette en kladdemelding

 1. I e-postkontoens innboks klikker du på > Kladd.
 2. Klikk på meldingen.
 3. Når du er ferdig med å redigere meldingen, klikker du på Send.

Administrere mottakerlisten

Fylt opp Til-feltet, men ønsker å gjøre endringer i det? Du kan administrere mottakerlisten og endre hvem som vises i feltene Til, Kopi og Blindkopi.
Viktig: Du må ha angitt kontaktene i feltet Til, Kopi eller Blindkopi.
 1. Klikk på Rediger-knappen i feltet Til, Kopi eller Blindkopi. Navn på kontaktene er oppført.
 2. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av kontakten du vil flytte til et annet felt.
 3. Klikk på den aktuelle handlingen.
 4. Når du er ferdig med endringene, trykker du på for å gå tilbake til å skrive e-post.
0 personer fant dette nyttig