Svare på eller videresende en e-postmelding

Svare på eller videresende en e-postmelding

  1. I Gmail-innboksen klikker du på e-postmeldingen eller samtalen.
  2. Hvis du vil svare avsenderen, klikker du på . Eller klikk på og velg Svar alle eller Videresend.
  3. Gjør ett av følgende:
    • Hvis du valgte Svar eller Svar alle, skriver du inn svarmeldingen.
    • Hvis du valgte Videresend, må du spesifisere meldingsmottakerne.
    Tips: Klikk på Svar internt hvis du vil flette sammen den nye meldingen med den mottatte e-posten. Dette fjerner imidlertid eventuelle vedlegg eller formatering i den opprinnelige e-postmeldingen.
  4. Klikk for .
0 personer fant dette nyttig