Sende en ny melding

Sende en ny melding

 1. I Gmail-innboksen trykker du på og klikker på Skriv.
 2. Hvis du har satt opp flere Google-kontoer på HTC Rhyme, velger du hvilken Gmail-adresse du vil bruke til å sende e-post. Klikk på boksen som viser din gjeldende Gmail-adresse, og klikk på en annen adresse du vil bruke til sendingen.
 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren av meldingen i Til-feltet. Hvis du sender e-posten til flere mottakere, skiller du e-postadressene med komma.
  Merk: Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, trykker du på og klikker på Legg til kopi/blindkopi.
 4. Skriv inn emnet på e-posten, og skriv deretter e-posten din.
 5. Hvis du vil legge til et bildevedlegg, trykker du på og klikker på Legg ved.
 6. Finn frem til og klikk på bildet du vil legge ved.
 7. Når du har skrevet meldingen, klikker du på .
  Merk: Mens du lager meldingen, kan du klikke på for å lagre den som en kladd. Eller trykk på for å forkaste meldingen.
0 personer fant dette nyttig