Bruke Twitter i Friend Stream

Bruke Twitter i Friend Stream

 1. I Friend Stream klikker du på > Facebook.
 2. Klikk på og skriv inn tweeten.
 3. Legg til et bilde eller en plassering i tweeten.
  • Klikk på for å sende et bilde fra Galleri eller Kamera til din standard fotovertsside, og legg til koblingen til bildet i tweeten.
  • Klikk på for å inkludere gjeldende plasseringsinfo i tweeten.
 4. Klikk på Post.
Klikk på en persons navn for å sjekke profildetaljer og alle tweets fra denne personen.
Hvis du har koblet kontakten i Kontakt, klikker du på fotografiet eller ikonet for å åpne en meny der du raskt kan velge hvordan du kommuniserer med kontakten.
Trykk på og hold en tweet for å åpne en alternativmeny for å svare, sende en direktemelding, sende en tweet på nytt og mer.
Viser alle tweets fra personer du følger, og tweets du har sendt ut.
Viser alle tweets som nevner brukernavnet ditt ved hjelp av konvensjonen ​“‍@[ditt brukernavn]”.
Vis alle private/direkte meldinger du har mottatt eller sendt ut.
Vis tweets som ble markert som favoritter.

Søke etter Twitter-brukere du vil følge

 1. I en av kategoriene trykker du på -knappen.
 2. Skriv inn et Twitter-navn i søkeboksen. Du kan også begrense søket når du klikker på > Brukere.
 3. Klikk på .
 4. I listen over søkeresultater klikker du på Twitter-brukeren du vil følge.
 5. Trykk på og klikk på Følg.

Oppheve følging av en Twitter-bruker

 1. I kategorien All tweets klikker du på Twitter -brukerne du vil slutte å følge.
 2. Trykk på , og klikk deretter på Opphev følging.

Sende en direktemelding

Du kan bare sende en direktemelding til noen som følger deg.
 1. I kategorien Direktemeldinger klikker du på .
 2. Angi navnet på en Twitter-bruker i Til-feltet. Etter hvert som du legger inn tegn, vises samsvarende resultater på skjermen. Klikk på navnet når du ser det.
 3. Skriv inn meldingen, og klikk deretter på Post.
Du kan også sende en direktemelding når du trykker på og holder en tweet fra personen du vil sende direktemeldingen til, og deretter klikke på Send direktemelding på alternativmenyen.
0 personer fant dette nyttig