Legge til Kontakt-widgets
Hold kontakt ved hjelp av Kontakter-widgeten

Legge til Kontakt-widgets

Hold kontakt med forskjellige kretser av venner eller kollegaer i livet ditt. Du kan legge til flere Kontakt-widgeter på startskjermbildet, med en ulik gruppe av kontakter på hver widget.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Legg til på startside klikker du på Widget > Kontakter.
 3. Velg widgetstil, og klikk på Velg.
 4. Velg gruppen du vil legge til som en widget.
 5. Gjenta trinnene over for å legge til en annen Kontakt-widget.

Angi standard kommunikasjonsmetode

Avhengig av hvor ofte du er i forbindelse med kontaktene dine, kan du velge en annen kommunikasjonsmetode for hver av kontaktene i Kontakt-widgeten.
 1. På startskjermbildet går du til Kontakt-widgeten.
 2. Klikk på en kontakts navn eller statusoppdatering (ikke fotografiet) på widgeten for å åpne personens kontaktdetaljskjermbilde.
 3. Klikk på Angi standardhandling, og klikk på ønsket kommunikasjonsmetode for kontakten.
 4. Trykk på for å gå tilbake til Kontakt-widgeten på startskjermbildet.

Endre standard kommunikasjonsmetode

 1. På startskjermbildet går du til Kontakt-widgeten.
 2. Klikk på en kontakts navn eller statusoppdatering på widgeten for å åpne personens kontaktdetaljskjermbilde.
 3. Klikk på Angi standardhandling.
 4. På skjermbildet Velg standardhandling klikker du på ønsket kommunikasjonsmetode for kontakten.
 5. Trykk på for å gå tilbake til Kontakt-widgeten på startskjermbildet.

Kommunisere med en kontakt

 1. På startskjermbildet går du til Kontakt-widgeten.
 2. Klikk på en kontakts fotografi (ikke navnet eller statusoppdateringen) i widgeten. Standard kommunikasjonsmetode du har angitt for denne kontakten, vil utføres.
Tips: I Personer-widgeten
 • Klikk på en kontakts navn eller statusoppdatering for å åpne kontaktdetaljskjermbildet for den kontakten.
 • Klikk på for å åpne Kontakt-applikasjonen og vise alle kontaktene.

Legge til gruppemedlemmer i en Kontakt-widget

Du kan legge til flere medlemmer i kontaktgruppen som finnes i en Kontakt-widget.
 • Hvis du vil legge til bare ett medlem, klikker du på .
 • Hvis du vil legge til flere medlemmer, klikker du på .
0 personer fant dette nyttig