Kontaktinformasjon og samtaler

Kontaktinformasjon og samtaler

Når du klikker på en kontakt på skjermbildet Kontakt, åpnes skjermbildet kontaktdetaljer og viser deg informasjonen du har lagret eller koblet til for den kontakten.
Skjermbildet Kontaktdetaljer har følgende kategorier:

Detaljer

Viser opplysningene du har lagret om kontakten. Kom i kontakt med kontakten direkte ved å klikke på hvilken som helst av de viste metodene. Hvis kontakten for eksempel har et lagret arbeidstelefonnummer, klikker du på Ring arbeid.

Tråd

Viser SMS-meldinger og e-postmeldinger du har mottatt fra kontakten. Den lister også opp alle dine innkommende, utgående og tapte anrop til og fra kontakten.

Fra denne kategorien kan du svare på en melding, sende en e-post eller ringe kontakten.

Oppdateringer

Viser kontaktens oppdateringer og hendelser fra sosiale nettverkskontoer du er koblet til, som Facebook, Twitter og Flickr.

Hvis du ser en varsling på kontaktens fødselsdag i avsnittet Hendelser, kan du klikke på varslingen nedenfor og velge hvordan du vil hilse kontakten, for eksempel skrive til personens Facebook-vegg.

Galleri

Viser den linkede kontaktens Facebook og Flickr-album og bilder.

Redigere en kontakts informasjon

  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. Trykk på og hold kontakten, og klikk på Rediger kontakt.
    Merk: Kontaktdetaljene for dine Facebook- og Twitter-kontakter kan ikke redigeres.
  3. Angi den nye informasjonen til kontakten.
  4. Klikk på Lagre.

Slette kontakter

  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. Trykk på , og klikk deretter på Slett.
  3. Velg hvilke footprints du vil slette, og klikk på Slett.
  4. Når du blir spurt, klikker du på OK.
0 personer fant dette nyttig