Importere en kontakt fra en Exchange ActiveSync-konto

Importere en kontakt fra en Exchange ActiveSync-konto

Du kan søke etter en arbeidskontakt fra Exchange ActiveSync-konto og deretter kopiere den til HTC Rhyme.

Du må ha Exchange ActiveSync-kontoen satt opp på HTC Rhyme først.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. I søkeboksen angir du de første få bokstavene i kontaktens navn eller e-postadresse.
  3. Klikk på . Under Firmakontakter vises samsvarende navn.
  4. Klikk på navnet til kontakten du vil kopiere på HTC Rhyme, og klikk deretter på Lagre i kontakter.
0 personer fant dette nyttig