Importere kontakter fra SIM-kortet

Importere kontakter fra SIM-kortet

Når du importerer SIM-kontakter, kan du enten lagre dem i HTC Rhyme eller legge dem til i Google-kontaktene eller Exchange ActiveSync-kontaktene, så sant du har satt opp de aktuelle kontoene.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. Trykk på og klikk deretter på Importer/eksporter > Importer fra SIM-kort.
  3. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync-kontoer satt opp på HTC Rhyme, klikker du på typen for de importerte kontaktene.
  4. Gjør ett av følgende:
    • Klikk på én eller flere SIM-kontakter du vil importere.
    • Når du skal importere alle kontakter, klikker du på Merk alt.
  5. Klikk på Lagre.
0 personer fant dette nyttig