APPER OG FUNKSJONER
Angi en sang som ringetone
APPER OG FUNKSJONER
Lag en tilpasset ringetone for hver av vennene dine

Angi en sang som ringetone

Du kan angi en sang fra Musikk-applikasjonens bibliotek som din vanlige ringetone eller som en ringetone for en bestemt kontakt.

 1. På startskjermbildet klikker du på > Musikk.
 2. Bla etter sangen du vil bruke som ringetone, og spill den av igjen.
 3. På skjermbildet Spiller nå trykker du på og klikker på Bruk som ringetone (eller Mer > Bruk som ringetone) .
 4. I alternativmenyen Bruk som ringetone klikker du på Ringetone eller Kontaktringetone. Hvis du velger Kontaktringetone, må du på neste skjermbilde velge kontaktene du vil knytte til sangen.

Beskjære en MP3-ringetone

Musikk-applikasjonen har en innebygd ringetonebeskjærer. Du kan trimme en MP3-sang og angi en del av den som din ringetone.
 1. På skjermbildet Spiller nå trykker du på og klikker på Bruk som ringetone (eller Mer > Bruk som ringetone) .
 2. På alternativmenyen Bruk som ringetone klikker du på Trim ringetonen.
 3. Bruk skjermkontrollene til å trimme ringetonen.
  Dra de to trimgliderne omtrent dit du vil ha ringetonen skal begynne og slutte.
  Klikk på venstre og høyre piltaster for å angi ringetonens start- og sluttpunkter mer nøyaktig.
  Markørene vises der ringetonen starter og slutter.
 4. Når du er ferdig med trimmingen, klikker du på Angi som. Velg deretter om du vil bruke den trimmede sangen som din Ringetone eller Kontaktringetone.

Sjekke om sangen ble lagt til som ringetone

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. På skjermbildet Innstillinger klikker du på Lyd > Telefonringetone.
Sangen bør være i ringetonelisten og valgt.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-music-set_song_as_ringtone