Lytte på musikk

Lytte på musikk

Lytt på sanger og musikk på HTC Rhyme ved hjelp av Musikk-applikasjonen.

  1. Mens du blar i musikksamlingen, klikker du på en sang for å spille den av.
  2. Klikk på skjermikonene for å kontrollere musikkavspilling, gjenta sanger og mer.
Juster medievolumet.
Gå til biblioteket.
Bytt mellom spillermodus eller kølisten. Du kan ordne sanger som finnes i kølisten.
Trykk og dra fingeren over fremdriftslinjen for å hoppe til en del av sangen.
Vis alternativer for å legge til sangen i en spilleliste, dele sangen og annet.
Slå tilfeldig rekkefølge av eller på. (Tilfeldig rekkefølge er av når knappen er grå.)
Prøv de ulike gjentakelsesmodusene: gjenta alle sanger, gjenta aktuell sang og ikke gjenta.

Spille av musikk fra skjermlås

Mens du lytter på musikk og skjermen slås av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå på skjermen igjen og kontrollere musikkavspilling direkte på den låste skjermen.
Hvis du ikke ser avspillingskontrollene på den låste skjermen, sveiper du fingeren fra venstre til høyre på boksen på skjermen.
Tips: Du kan også pause musikkavspilling direkte fra varslingspanelet.

Om Musikk-widgeten

Du kan bruke Musikk-widgeten til å spille musikk direkte fra startskjermbildet.

0 personer fant dette nyttig