Trimme en video

Trimme en video

Fjern uønskede scener fra en video du spilte inn på HTC Rhyme.
  1. Galleri-applikasjonens Album-skjermbilde klikker du på et album.
  2. Trykk på og hold videoen du vil redigere, og klikk deretter på Trim.
  3. Dra de to trimgliderne omtrent dit du vil at videoen skal begynne og slutte.

    Mens du drar en glidebryter, vil du se tidsmarkører og videorammer. Den ene i midten er din valgte ramme.

  4. Klikk på for å forhåndsvise videoen.
  5. Klikk på Ferdig.
Den trimmede videoen blir lagret som en ny fil. Den originale videoen forblir uredigert.
0 personer fant dette nyttig