Endre kamerainnstillinger

Endre kamerainnstillinger

Åpne menypanelet for å få tilgang til og endre kamerainnstillinger.
For å åpne kamerainnstillingene trykker du på .
Selvutløser (kun fotomodus)
Angi en tidsforsinkelse før kameraet automatisk tar bildet.
Bildejusteringer
Skyv fingeren over hver av glidebryterne for å justere eksponering, kontrast, metning og skarphet.
Hvitbalanse
Hvitbalansen gjør at kameraet kan fange farger mer nøyaktig ved å tilpasse seg gjeldende lysforhold i omgivelsene.
ISO (kun fotomodus)
Velg et ISO-nivå eller sett det tilbake til Auto. Høyere ISO-tall er bedre for å ta bilder når det er lite lys.
Oppløsning (kun fotomodus)
Velg en fotooppløsning du vil bruke.
Gjennomgang etter fangst
Angi hvor lenge et bilde eller en video skal vises på gjennomgangsskjermbildet før kameraet endres tilbake til søkerskjermbildet.
Bredskjerm (kun fotomodus)
Når dette alternativet er avmerket (standard), er de tilgjengelige fotooppløsningene i 5:3-sideforhold, og du kan bruke hele søkerskjermen til å ramme inn motivet. Når den ikke er avmerket, er tilgjengelige fotooppløsninger i standard 4:3-forhold.
Geo-taggfotografier (kun fotomodus)
Velg å lagre GPS-plasseringer i dine fangede bilder.
Automatisk forbedring (kun fotomodus)
Velg for å redusere støyen når du bruker en høy ISO-innstilling og for å justere fotolysstyrken automatisk.
Autofokusering (kun fotomodus)
Aktiverer eller deaktiverer midtstilt autofokus.
Ansiktsgjenkjenning (kun fotomodus)
Velg for å gjenkjenne ansikter automatisk og justere fokuseringen når du tar personbilder. Ansiktsgjenkjenning vil slås av hvis du deaktiverer autofokus.
Lukkerlyd
Velg for å spille av en lyd når du trykker på lukkerutløseren eller innspillingsknappen.
Rutenett (kun fotomodus)
Merk av for dette alternativet når du vil vise et rutenett på søkerskjermbildet slik at du enkelt kan ramme inn og sentrere motivet før du tar bildet.
Automatisk opplasting (kun fotomodus)
Lar deg laste opp fotografier automatisk til Facebook eller Flickr. Du kan angi opplastingsfrekvensen, velge albumet du vil laste opp til, og angi personvernnivået.
Stereoinnspilling (kun videomodus)
Velg for å spille inn lyd i stereo når du fanger videoer.
Spill inn med lyd (kun videomodus)
Merk av for dette alternativet for å spille inn lyd når du fanger videoer.
Gjenopprett standard
Endre kamerainnstillingene tilbake til standard.
0 personer fant dette nyttig