Etter fangst

Etter fangst

Etter at du har fanget et fotografi eller en video, viser Gjennomgang-skjermbildet alternativer for hva du kan gjøre senere.
Del fotografiet eller videoen fra et utvalg av alternativer.
Velg hvordan du vil bruke fotografiet, for eksempel ved å bruke det som bakgrunn.
/ Ta et nytt fotografi eller spill inn en annen video, avhengig av din gjeldende modus.
Slett fotografiet eller videoen.
Gå til Galleri-applikasjonen.
Legg til effekter i fotografiet.
Trim videoen.
0 personer fant dette nyttig