APPER OG FUNKSJONER
Søke på HTC Rhyme og web
APPER OG FUNKSJONER

Søke på HTC Rhyme og web

Du kan søke etter informasjon på HTC Rhyme og på Internett ved hjelp av Google-søk. Noen applikasjoner, for eksempel Kontakt eller E-post, har sin egen søkefunksjon, som du kan bruke til å søke bare innenfor disse applikasjonene.

Angi søkealternativer

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
 2. Klikk på Søk > Google-søk.
 3. Velg innstillingene du vil ha.
  Vis webforslag Vis forslag for Google-websøk under søkeboksen mens du skriver.
  Bruk Min plassering Inkluder plasseringen i søk for å hente lokale søkeresultater.
  Søkehistorikk Bruk forslag fra den webbaserte Google-søkehistorikken, fra Google-kontoen din. Klikk på Administrer søkelogg for å vise eller administrere websøkeloggen som er knyttet til Google-kontoen din på nettleseren.
 4. Trykk på .
 5. Klikk på Søkbare elementer og velg elementene du vil inkludere når du foretar et søk.

Utføre søke på Internett og HTC Rhyme

 1. På startskjermbildet trykker du på .
 2. Velg hvor du vil søke.

  Til å begynne med viser Google-søkeboksen Alle-ikonet for å angi at det er konfigurert for både Internett og HTC Rhyme. Du kan rette søkene bare mot Internett eller bare til en enkeltapplikasjons informasjon om HTC Rhyme. Klikk på , og klikk deretter på for å angi søkbare elementer.

 3. I søkeboksen angir du ordene du vil søke etter. Etter hvert som du skriver, vises samsvarende elementer i HTC Rhyme og forslag fra Google-websøk som en liste.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis det du søker etter, finnes på listen over forslag, klikker du på det i listen. Elementet åpnes i passende retning.
  • Hvis du vil redigere et element på listen, klikker du på . Elementet vil vises i søkeboksen, hvor du kan redigere det.
  • Hvis det du ser etter, ikke står på listen, klikker du på for å søke på Internett. Nettleseren åpnes og viser resultatet av et Google-søk.

Raskt slå opp informasjon på Internett

Hurtigoppslag hjelper deg med å lære noe på flekken! Når du legger inn et nytt ord eller uttrykk, kan du enkelt slå det opp på populære webområder eller søketjenester som for eksempel Google Søk og Wikipedia.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Hurtigoppslag.
 2. Hvis skjermtastaturet er åpent, trykker du på for å lukke det først slik at du ser kategoriene nederst.
 3. Skyv over kategoriene for å velge hvor du vil slå opp informasjon. Skriv inn det du vil søke etter i søkeboksen.
 4. Klikk for .
Tips: Etter at du har slått opp emnet i én kategori, kan du skyve til andre kategorier for automatisk å slå opp det samme der.

Oversette ord til andre språk

 1. På startskjermbildet klikker du på > Hurtigoppslag.
 2. Hvis skjermtastaturet er åpent, trykker du på for å lukke det først slik at du ser kategoriene nederst.
 3. Skyv til kategorien Google Translate.
 4. Under Fra språk velger du det opprinnelige språket og angir ordet eller uttrykket du vil oversette.
 5. Under Til språk velger du mellom språkene som er tilgjengelige for oversettelse.
 6. Klikk på Oversett.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER