KOMMUNIKASJON
Angi meldingsalternativer
KOMMUNIKASJON

Angi meldingsalternativer

På skjermbildet Alle meldinger trykker du på og klikker på Innstillinger.
Varsler
 • Motta en varsling på statuslinjen, og still inn HTC Rhyme slik at den vibrerer eller spiller av lyd når du mottar en melding eller når en melding ikke sendes korrekt, og velg en varslingslyd.
 • Tillat at HTC Rhyme viser popup-varslinger på skjermen når meldinger blir sendt eller ikke sendt, eller deaktiver dette alternativet.
 • La HTC Rhyme lyse opp amuletten når du mottar en melding.
 • Hvis du ikke vil at innholdet av mottatte tekstmeldinger skal vises på den låste skjermen og statuslinjen, fjerner du merket for Forhåndsvisning av varsling.
Tekstmeldinger (SMS)
 • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
 • Få vist eller endre nummeret til meldingsservicesenteret. (Vi anbefaler at du ikke endrer dette nummeret, for det kan medføre problemer med å motta og sende meldinger.
 • Få vist eller slett tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet ditt, eller kopier SIM-kortmeldinger til enhetens minne.
Multimediemeldinger (MMS)
 • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
 • Motta en rapport om hver mottaker har lest meldingen eller slettet den uten å lese den.
 • Last automatisk ned fullstendige MMS-meldinger medregnet meldingens hoveddel og vedlegg i ditt serviceområde og ved roaming.
 • Angi meldingsprioriteten og den maksimale filstørrelsen for MMS-meldinger. Hvis MMS-meldingens filstørrelse overskrides, vil ikke meldingen bli sendt.
Generelt
 • Søk etter og vis loggen for sendte meldinger, samtaleloggen og e-postadressene til lagrede kontakter når du legger til meldingsmottakere.
 • Angi antall linjer med tekst som skal forhåndsvises for hver melding på skjermbildet Alle meldinger.
 • Velg maksimalt antall tekst- eller MMS-meldinger som skal lagres i hver samtaletråd (unntatt låste meldinger), og aktiver automatisk sletting av ulåste eldre meldinger når de valgte grensene er nådd.
 • Videresend mottatte tekst- og MMS-meldinger til et annet telefonnummer eller en e-postadresse. (Dette kan føre til ekstra kostnader.)
 • Legg til en signatur i meldingene dine.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER