Videresende en melding

Videresende en melding

  1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
  2. Klikk på applikasjonen du vil videresende, og klikk på Videresend.
  3. I Til-feltet fyller du ut en eller flere mottakere.
  4. Klikk på Send.
Tips: Mens du viser utveksling av meldinger med kontakten, kan du også trykke på , klikke på Videresend (eller Mer > Videresend) og klikke på meldingen du vil videresende.
0 personer fant dette nyttig