Vise og svare på en melding

Vise og svare på en melding

Avhengig av dine varslingsinnstillinger vil HTC Rhyme spille av en ringetone, vibrere eller vise meldingen kort på statuslinjen når du mottar en ny melding. Et ikon for ny melding vises også på statuslinjen.
 1. Når du skal åpne og lese meldingen, kan du:
  • Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet. Klikk deretter på den nye meldingsvarslingen.
  • Gå til Meldinger-applikasjonen og åpne meldingen.
 2. Når du leser meldingen, kan du svare med en tekst- eller multimediemelding.

Du kan også gjøre følgende mens du leser meldingen:

 • Ringe telefonnummeret i meldingen ved å klikke på nummeret.
 • Klikke på e-postadressen i meldingen for å sende en e-post.
 • Klikke på en kobling i meldingen for å åpne den i nettleseren.
 • Klikke på meldingen for å åpne alternativmenyen og velge hva du vil gjøre med meldingen (for eksempel videresende, dele og annet).

Justere skriftstørrelsen i meldingene dine

Mens du leser en meldingssamtale med en kontakt sprer du to fingre på skjermen for å zoome inn og øke tekststørrelsen. Klem sammen skjermen for å zoome ut.
Tips: Du kan også trykke på og klikke på Mer > Tekststørrelse.

Svare på et annet telefonnummer for kontakten

Når en kontakt har flere telefonnumre lagret på HTC Rhyme, vil du se det bestemte telefonnummeret som ble brukt, under kontaktens navn.

Husk at svaret vil sendes til telefonnummeret for den siste meldingen du har mottatt fra denne kontakten.

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på , og velg et annet telefonnummer for denne kontakten.
 3. Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, og skriv deretter svarmeldingen din.
 4. Klikk på Send.

Lagre en tekstmelding i Oppgaver-applikasjonen

Lagre en tekstmelding i Oppgaver-listen for å minne deg om å svare.
 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen du vil lagre, og klikk deretter på Lagre som oppgave.
 3. På skjermbildet Ny oppgave angir du et navn på oppgaven.
 4. Angi andre oppgavedetaljer og klikk på Lagre.
0 personer fant dette nyttig