KOMMUNIKASJON
Samtaletjenester
KOMMUNIKASJON

Samtaletjenester

HTC Rhyme kan kobles direkte til mobiltelefonnettverket, og du har tilgang til og kan endre innstillinger på telefonen for forskjellige telefontjenester. Samtaletjenester kan blant annet omfatte viderekobling, samtale venter og telefonsvarer. Kontakt mobiloperatøren for å finne ut hvilke samtaletjenester som er tilgjengelige.
Når du skal åpne samtaletjenester, trykker du på på startskjermbildet og klikker på Innstillinger > Ring.
Faste nummer
Begrens utgående anrop til en bestemt gruppe numre. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du kjenne SIM-kortets PIN2-kode.
Telefonsvarertjeneste
Viser gjeldende telefonsvarertjeneste i bruk.
Innstillinger for telefonsvarer
Angi et annet telefonsvarernummer i tillegg til det som tjenesteoperatøren har angitt.
Fjern talemeldingsvarsling
Hvis du har en varsling om en ny talemelding, kan du fjerne varslingen med dette alternativet.
Lytt på talemeldinger
Ringer din telefonsvarer slik at du kan sjekke dine mottatte talemeldinger.
Viderekoble til telefonsvarer
Aktiver eller deaktivere viderekobling til telefonvarer for innkommende anrop.
Telefoninnstillinger
Endre telefoninnstillinger som automatisk lagring av et ukjent kontaktnummer når en samtale med det nummeret avsluttes.
Viderekobling
Velg hvordan du vil håndtere opptatte, ubesvarte og ikke tilgjengelige anrop. Du kan også velge alternativet viderekobling for alle innkommende anrop.
Innstillinger for nummersperring
Velg om du vil blokkere forskjellige kategorier av innkommende og utgående anrop.
Flere innstillinger
Aktiver eller deaktiver operatørtjenester som oppringer-ID og samtale venter.
Cellekringkasting
Aktiver eller deaktiver mottak av cellekringkastingsmeldinger.
Cellekringkastingsinnstillinger
Konfigurer kanaler og språk for cellekringkastingsmeldinger.
Kontoer
Legg til, endre eller fjern kontoer for Internett-samtaler. Du kan også velge om du vil motta innkommende Internett-anrop.
Bruk Internett-samtaler
Velg om du vil bruke Internett-samtaler til alle anrop du foretar, eller bare til anrop med Internett-adresse, eller om du vil bli spurt hva du foretrekker for hvert anrop du foretar.
 
personer fant dette nyttig
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER