Internett-samtaler

Internett-samtaler

Når du er koblet til et Trådløsnett-nettverk, kan du foreta og motta anrop via en Internett-samtalekonto.

Legge til en Internett-samtalekonto

Viktig:
  • Forhør deg med mobiloperatøren for å se om Internett-anrop støttes på kontoen din.
  • Før du legger til en Internett-samtalekonto, må du sørge for at du er registrert hos en Internett-ringetjeneste som støtter taleanrop via SIP (Session Initiation Protocol).
  1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger > Anrop.
  2. Klikk på Kontoer under Internett-samtaleinnstillinger.
  3. Klikk på Legg til konto.
  4. Skriv inn kontodetaljene dine.
  5. Trykk på for å lagre kontoen din.
  6. For å sette opp HTC Rhyme for mottak av Internett-anrop på den nye kontoen klikker du på Motta innkommende anrop.

Foreta et Internett-anrop

Foreta et Internett-angrop til en av dine kontakter Internett-ringekonto eller telefonnummer.
Viktig: Internett-anrop til telefonnumre kan innebære ekstra gebyrer eller støttes kanskje ikke av mobiloperatøren.
Velg ett av følgende:
Internett-ringekonto
  • I Kontakt klikker du på en kontakt som har en Internett-ringekonto, og klikker på Internett-anrop.
  • I Samtalelogg klikker du på en Internett-samtalelogg.
Telefonnummer Se Forskjellige måter å foreta anrop på. Men først, sett HTC Rhyme til å bruke Internett-anrop til utgående anrop. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger > Anrop. Klikk på Bruk Internett-samtaler, og velg enten Til alle anrop eller Spør for hvert anrop.
0 personer fant dette nyttig