Legge til mapper på startskjermbildet

Legge til mapper på startskjermbildet

Bruk mapper til å gruppere tilknyttede applikasjoner og andre snarveier for å holde startskjermbildet ryddig og organisert. Du kan også legge til informasjonsmapper som viser oppdatert informasjon, for eksempel Bluetooth-mottatte filer, Facebook -telefonboken, blant annet.

Slik oppretter du en ny mappe og legger til elementer i den

  1. Gå til en del av startskjermbildet der det er plass til å legge til en ny mappe.
  2. Trykk på og klikk på Personliggjør.
  3. I kategorien Legg til på startside klikker du på Mappe.
  4. Klikk på Ny mappe. Den nye mappen vises på startskjermbildet.
  5. Gå til startskjermbildet hvor det finnes en applikasjon, et ikon eller en snarvei, og trykk på og hold elementet. HTC Rhyme vil deretter vibrere. Ikke løft fingeren ennå.
  6. Dra applikasjonen, ikonet eller snarveien, og slipp elementet på mappen.

Klikk på mappen for å åpne den slik at du kan få tilgang til applikasjoner og snarveier inne i mappen.

Endre navn på en mappe

  1. Bank på mappen for å åpne den
  2. Trykk på og hold mappevinduets tittellinje.
  3. Skriv inn et nytt mappenavn, og klikk på OK.
0 personer fant dette nyttig