KOMME I GANG
Personliggjøre HTC Rhyme med scener
KOMME I GANG

Personliggjøre HTC Rhyme med scener

HTC Rhyme blir flere telefoner i én når du bruker scener. Scener er personliggjorte forhåndsoppsett av startskjermbildet som du raskt kan ta i bruk. Ved å bytte mellom scener kan du øyeblikkelig gjøre om HTC Rhyme til en perfekt weekendtelefon, reisetelefon, arbeidstelefon eller ren spilltelefon.
Merk: Hver gang du legger til eller endrer noe på startskjermbildet, HTC Rhyme lagres automatisk endringene av gjeldende valgt scene.

Bruke en forvalgt scene

HTC Rhyme har forhåndsvalgte scener som hver er forhåndskonfigurert med forskjellig bakgrunn og en samling av widgets som gjenspeiler forskjellige øyeblikk i livet. Du kan velge en scene som egner seg for arbeid, lek, reise eller ditt sosiale liv.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Display klikker du på Scene.
 3. Skyv fingeren på skjermen fra høyre til venstre for å velge ønsket scene.
 4. Klikk på Bruk.

Opprette en ny scene

Du vil starte med et tomt startskjermbildet når du oppretter en ny scene.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Display klikker du på Scene.
 3. Trykk på og klikk deretter på Ny.
 4. Skriv inn et nytt scenenavn og klikk på Ferdig.
 5. Personliggjør scenen ved å legge til widgets og andre elementer, ordne startskjermbildets layout og endre skall eller bakgrunn. Alle endringer vil automatisk lagres til denne scenen.

Endre navn på en scene

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Display klikker du på Scene.
 3. Skyv fingeren på skjermen fra høyre til venstre for å velge scenen du vil endre navn på.
 4. Trykk på og hold en sceneminiatyr, og klikk på Gi nytt navn.
 5. Skriv inn et nytt scenenavn og klikk på Ferdig.

Slette scener

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Skjerm klikker du på Scene.
 3. Trykk på , og klikk deretter på Slett.
 4. Skyv fingeren over skjermen fra høyre til venstre for å bla gjennom scenene, og klikk deretter på en eller flere scener du vil slette.
 5. Klikk på Slett.
 
personer fant dette nyttig
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER