KOMME I GANG
Varslingspanel
KOMME I GANG

Varslingspanel

Når du får en ny varsling, kan du åpne varslingspanelet for å se hvilken hendelsesvarsling eller ny informasjon du har mottatt. Varslingspanelet lar deg raskt bytte mellom nylig åpnede applikasjoner, og lar deg også enkelt slå på innstillinger som Trådløsnett og Bluetooth.
For å åpne varslingspanelet trykker du på og holder statuslinjen og skyver deretter fingeren nedover.

Hvis du har flere varslinger, kan du bla nedover på skjermen for å vise alle.

Tips: Du kan også åpne varslingspanelet på startskjermbildet ved å trykke på og deretter klikke på Varslinger.

Bytte mellom nylig åpnede applikasjoner

På varslingspanelet har du enkelt tilgang til åtte applikasjoner du har åpnet nylig.

  1. Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.
  2. I delen Nylige programmer skyver du fingeren til venstre eller høyre for å vise nylig åpnede programmer.
  3. Klikk på en applikasjon for å åpne den.
Tips: Trykk og hold på for å vise nylig brukte applikasjoner.

Bruke hurtiginnstillinger

I kategorien Hurtiginnstillinger kan du enkelt slå på Trådløsnett, Bluetooth og andre ting, og du har også en rask snarvei til alle HTC Rhyme-innstillinger.
  1. Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.
  2. Klikk på kategorien Hurtiginnstillinger.
  3. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av et element for å slå det av eller på.

Lukke varslingspanelet

Trykk og hold på bunnlinjen i varslingspanelet, og la fingeren gli oppover på skjermen. Eller bare trykk på .
 
personer fant dette nyttig
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-notifications-notifications_panel