Slå strømmen av eller på

Slå strømmen av eller på

Slå på strømmen

Trykk på AV/PÅ-knappen. Enkelt.
Merk: Når du slår på HTC Rhyme for første gang, blir du bedt om å sette den opp.

Slå av strømmen

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen, og låser opp skjermen.
  2. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen i et par sekunder.
  3. Når menyen for Strømalternativer vises, klikker du på Slå av.
0 personer fant dette nyttig