Batteri

Batteri

HTC Rhyme bruker et innebygd, oppladbart batteri. Hvor lenge batteriet kan vare før det må lades igjen avhenger av hvordan du bruker HTC Rhyme. Funksjonene og tilbehøret du bruker kan påvirke batteriets levetid. Hvis du for eksempel alltid har Bluetooth-tilkoblingen på, brukes det mer strøm. Lange telefonsamtaler og hyppig bruk av nettleser bruker mye batteristrøm. Ta også din plassering i betraktning: dårlig signalstyrke fra mobilt nettverk og ekstrem temperatur gjør at batteriet må jobbe hardere.

Lade batteriet

Før du slår på og begynner å bruke HTC Rhyme, anbefales det at du lader batteriet.
Viktig: Bare batterieliminatoren og USB-kabelen må brukes til å lade batteriet.
  1. Sett inn den lille enden av USB-kabelen i USB-kontakten.
  2. Sett inn den andre enden av USB-kabelen i batterieliminatoren.
  3. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet.
Etter hvert som batteriet lades, lyser varsellampen oransje kontinuerlig. Lyset blir kontinuerlig grønt når batteriet er ferdigladet.

Når du lader batteriet og HTC Rhyme er på, vises batteriikonet på statuslinjen. Når batteriet er fulladet, blir ikonet for batteri under lading til et ikon for fulladet batteri .

Merk: Når batteriet begynner å bli for varmt, slutter det å lade av sikkerhetshensyn.

Lade batteriet ved hjelp av HTC Rhyme-dokkingstasjonen

  1. Sett inn den lille enden av den medfølgende USB-kabelen i USB-kontakten i dokken.
  2. Sett inn den andre enden av USB-kabelen i batterieliminatoren.
  3. Plugg inn strømadapteren i en stikkontakt.
  4. Plasser dokkontaktene på HTC Rhyme overfor kontaktene på dokken.
  5. Press HTC Rhyme forsiktig ned for å feste den på plass.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig