KOMME I GANG
Lagringskort
KOMME I GANG

Lagringskort

Bruk lagringskortet til å lagre fotografier, videoer og musikk. Du vil oppdage at lagringskortet allerede er installert i HTC Rhyme.

Sette inn lagringskortet

  1. Ta av bakdekselet.
  2. Sett inn microSD-kortet i lagringskortsporet med gullkontaktene vendt nedover, og skyv det innover inntil det går i lås.

Fjerne lagringskortet

Viktig: Hvis HTC Rhyme er på, må du først "‍demontere"‍ lagringskortet før du fjerner det for å unngå å skade eller ødelegge filene på lagringskortet.
  1. Ta av bakdekselet.
  2. Skyv lagringskortet innover for å støte det ut fra sporet.
  3. Skyv lagringskortet ut av sporet.

Demontere lagringskortet

Når du trenger å fjerne lagringskortet mens HTC Rhyme er på, må du først demontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet.
  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger.
  2. Klikk på Lagringsområde > Demonter minnekort.
 
personer fant dette nyttig
431
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-rhyme
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER