Bakdeksel

Bakdeksel

Fjerne bakdekselet

Fjern bakdekselet for å få tilgang til SIM-kortsporet og lagringskortsporet.
Viktig: Sørg for å slå av HTC Rhyme før du fjerner bakdekselet.
  1. Hold HTC Rhyme sikkert med forsiden vendt ned.
  2. Med høyre og venstre tommel skyver du bakdekselet ut for å låse det opp.
  3. Bruk fingeren til å løfte opp bakdekselet fra undersiden for å fjerne det.

Sette på bakdekselet igjen

Viktig: Telefonens antenner er plassert under bakdekselet. For å oppnå optimalt signal for samtalene, datatilkoblingen og GPS-navigeringen må du sørge for at bakdekselet er godt festet til telefonen.
  1. Plasser tennene under bakdekselet overfor hakkene på siden av telefonen.
  2. Trykk ned på bakdekselet med tomlene, og skyv det inn inntil det går i låst.
    Du hører et klikk når bakdekselet er låst på plass.
0 personer fant dette nyttig