Tilgjengelighetsinnstillinger

Tilgjengelighetsinnstillinger

Bruk disse innstillingene når du har lastet ned og installert et tilgjengelighetsverktøy, for eksempel en skjermleser som gir stemmetilbakemelding. Du kan slå tilgjengelighetsfunksjoner eller -tjenester av eller på.
  1. Gå til Innstillinger og klikk på Tilgjengelighet.
  2. Velg innstillingene du vil ha.
0 personer fant dette nyttig