Innstillinger og tjenester
Wi-Fi
Innstillinger og tjenester

Wi-Fi

Hvis du vil bruke Wi-Fi, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”.
Merk: Tilgjengeligheten og styrken på et Wi-Fi-signal varierer avhengig av gjenstander som Wi-Fi-signalet må passere gjennom (for eksempel bygninger eller skillevegger).

Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk

 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Klikk på Wi-Fi-flisen for å slå på Wi-Fi-tilkoblingen.
 3. Klikk på . Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil bli oppført.
  Merk: Hvis det trådløse nettverket du ønsker ikke er oppført, klikker du på > Legg til nettverk for å legge det til manuelt.
 4. Klikk på Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du valgte et sikret nettverk, blir du bedt om å angi nettverksnøkkelen eller passordet.
 5. Klikk på Koble til. Du vil se Wi-Fi-ikonet i statuslinjen når det er koblet til.

Neste gang HTC One X/One X‍+ kobler til et tidligere brukt sikkert trådløst nettverk, blir du ikke bedt om å angi nøkkelen eller annen sikkerhetsinformasjon på nytt.

Hindre meldinger fra usikrede Wi-Fi-nettverk

Du kan unngå å bli varslet av usikrede trådløse nettverk.

 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Wi-Fi-tilkobling er av, klikker du på Wi-Fi-flisen for å slå den på.
 3. Klikk på . Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil bli oppført.
 4. Trykk og hold på et usikret Wi-Fi-nettverk du vil slutte å bli varslet om, og klikk på Blokker nettverksvarsel.
 5. For å oppheve blokkeringen et usikret Wi-Fi-nettverk, trykker og holder du nettverksnavnet, og trykker Fjern blokkering av nettverksvarsel.

Koble til et Wi-Fi-nettverk via WPS

Hvis du bruker en Wi-Fi-ruter med Beskyttet Wi-Fi-konfigurasjon (WPS), kan du enkelt koble til HTC One X/One X‍+.
 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Wi-Fi-tilkobling er av, klikker du på Wi-Fi-flisen for å slå den på.
 3. Klikk på . Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil oppføres.
 4. Trykk på > WPS Push, og trykk deretter på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren.
  Merk: For å bruke Beskyttet Wi-Fi-konfigurasjon (WPS) PIN-metoden, trykk på > Skriv inn WPS-kode.

Koble fra nåværende trådløst nettverk

 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Wi-Fi-tilkobling er av, klikker du på Wi-Fi-flisen for å slå den på.
 3. Klikk på . Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil bli oppført.
 4. Du kan:
  • Klikk på det trådløse nettverket som HTC One X/One X‍+ er koblet til, og klikk på Koble fra.
  • Hvis du vil fjerne innstillingene for dette nettverket, klikker du og holder nettverksnavnet, og klikk på Glem nettverk.

Koble til et annet Wi-Fi-nettverk

 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Wi-Fi-tilkobling er av, klikker du på Wi-Fi-flisen for å slå den på.
 3. Klikk på . Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil oppføres.
  Merk: Hvis du vil skanne manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, klikker du på > Skann.
 4. Klikk på et Wi-Fi-nettverk du vil koble til.

Logge automatisk på et offentlig Wi-Fi-nettverk (WISPr)

Du kan angi at HTC One X/One X‍+ automatisk skal logge seg på et offentlig Wi-Fi-nettverk du bruker regelmessig. Dette omgår problemet med å gå gjennom Wi-Fi-tilbyderens webgodkjenning hver gang du kobler deg til Wi-Fi-nettverket. Bare legg til påloggingsdetaljene dine i innstillingene for WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).
Viktig: Tilgangspunktet til Wi-Fi-nettverket må støtte WISPr-webportalen. Kontakt Wi-Fi-tilbyderen for å få detaljer.
 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Wi-Fi-tilkobling er av, klikker du på Wi-Fi-flisen for å slå den på.
 3. Klikk på . Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil oppføres.
 4. Klikk på > Avansert.
 5. Under WISPr-innstillinger velger du alternativet Automatisk pålogging.
 6. Klikk på WISPr-kontoinnstillinger > Legg til en ny konto.
 7. Klikk på hvert element på skjermen for å angi navnet på tjenesteleverandøren, påloggingsnavnet ditt (med fullt domenenavn) og passordet.
 8. Klikk på > Lagre.
 9. Slå på Wi-Fi, og koble deg til det offentlige Wi-Fi-nettverket.
Tips:
 • Hvis du har tilgang til flere offentlige Wi-Fi-nettverk, kan du legge til opptil fem sett med påloggingsdetaljer i listen over WISPr-kontoer.
 • På listen over WISPr-kontoer trykker du på og holder en konto for å fjerne eller redigere den.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
440
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-x
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-wifi