APPER OG FUNKSJONER
Bruke Klokke
APPER OG FUNKSJONER

Bruke Klokke

Hent mer fra Klokke enn bare vanlig dato og klokkeslettet. Bruk HTC One X/One X‍+ som en verdensklokke for å se hva datoen og klokken er i andre byer i verden. Du kan også stille inn alarmer eller spore tiden med stoppeklokken eller tidsuret.

Stille inn dato og klokkeslett manuelt

  1. Åpne Klokke-appen.
  2. I kategorien Global klokke trykker du på > Lokale tidsinnstillinger.
  3. Fjern merkene for Auto. dato og klokkeslett og Automatisk tidssone og still deretter inn riktig tidssone, dato og klokkeslett.

Angi en alarm

Du kan sette opp én eller flere alarmer.
  1. Åpne Klokke-appen.
  2. I kategorien Alarmer merker du av i avmerkingsboksen for en alarm og klikker på den alarmen.
  3. Under Angi alarm, bruk rullehjulene for å stille inn alarmtiden.
  4. Hvis du ønsker alarmen for flere dager, klikk på Gjenta.
  5. Trykk på Ferdig.
Tips:
  • Når du skal slå av en alarm, klikker du i avmerkingsboksen for den alarmen.
  • Hvis du vil angi mer enn tre alarmer, klikker du på .
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
440
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-x
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER