Innstillinger og tjenester
Oppbevare dokumentene dine i SkyDrive
Innstillinger og tjenester

Oppbevare dokumentene dine i SkyDrive

Lagre et Office-dokument til SkyDrive

Med Polaris Office kan du opprette eller åpne et dokument og lagre det til SkyDrive online lagringsplass.
 1. Åpne Polaris Office-appen.
 2. Lag eller åpne et dokument.
 3. Klikk på > Lagre som.
 4. Angi et nytt filnavn.
 5. Klikk på > SkyDrive.
 6. Trykk på Lagre.
Tips: Etter at du har åpnet et dokument, kan du også klikke på > Del > SkyDrive for HTC Sense for å laste opp dokumentet til en SkyDrive-mappe.

Redigere et Office-dokument i SkyDrive

Med Polaris Office kan du vise eller redigere et dokument som er lagret i SkyDrive-lagringsområdet.
 1. Åpne Polaris Office-appen.
 2. Klikk påSkyDrive.
 3. Åpne mappen som inneholder dokumentet du vil vise eller redigere.
 4. Klikk på dokumentet for å åpne det.
 5. For å gjøre endringer, trykker du på .
 6. Når du har redigert dokumentet, trykker du på eller > Lagre som.

Lagre et PDF-dokument til SkyDrive

Med PDF-visningsprogram kan du åpne et dokument og lagre det til SkyDrive online lagringsplass.
 1. Åpne PDF-visningsprogramappen
 2. Bla frem til dokumentet som du ønsker og åpne det.
 3. Klikk på > Lagre som.
 4. Angi et nytt filnavn.
 5. Klikk på > SkyDrive, og klikk deretter på OK.
Tips: Etter at du har åpnet et dokument, kan du også klikke på > Del > SkyDrive for HTC Sense for å laste opp dokumentet til en SkyDrive-mappe.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
440
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-x
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER