Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet

Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet

Flytte en widget eller et ikon

Du kan lett flytte en widget eller et ikon fra et startsidepanel til en annet.
  1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet med én finger.
  2. Med en annen finger slår du venstre eller høyre for å rotere skjermen til et startskjermbilde.
  3. Slipp opp widgeten eller ikonet.
  4. For å flytte widgeten eller ikonet til en annen posisjon på panelet, trykker du på og holder widgeten/ikonet og drar den/det.

Fjerne en widget eller et ikon

  1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet du vil fjerne, og dra det deretter til .
  2. Når widgeten eller ikonet får rød farge, løfter du fingeren.
0 personer fant dette nyttig