Lade batteriet

Lade batteriet

Før du slår på og begynner å bruke HTC One X/One X‍+, anbefales det at du lader batteriet.
Viktig:
Lad batteriet utelukkende med bare adapteren og USB-kabelen som fulgte med HTC One X/One X‍+. Når batteristrømmen er for lav, så sørg for å bruke strømadapteren til å lade, ikke USB-kabelforbindelsen med datamaskinen din.
  1. Sett inn den lille enden av USB-kabelen i USB-kontakten.
  2. Sett inn den andre enden av USB-kabelen i batterieliminatoren.
  3. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet.
Merk:
  • Av sikkerhetshensyn stopper ladningen av batteriet hvis det blir for varmt.
  • Når du bruker Internett og lader batteriet, kan HTC One X/One X‍+ bli varmere. Dette er normalt.
  • For å spare på strømmen, ta strømadapteren ut av stikkontakten etter endt lading.
0 personer fant dette nyttig