Motta filer med Bluetooth

Motta filer med Bluetooth

HTC One X/One X‍+ lar deg motta forskjellige filer med Bluetooth, medregnet fotografier, musikkspor, kontaktinfo, kalenderhendelser og dokumenter, for eksempel PDF-filer.
Viktig: Se enhetens dokumentasjon hvis du vil ha instruksjoner om sending av informasjon om Bluetooth.
 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Bluetooth er av, trykk på Bluetooth-flisen for å slå på funksjonen.
 3. Klikk på . Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Trykk på Bluetooth-navnet til enheten din øverst på skjermen for å gjøre HTC One X/One X‍+ synlig for Bluetooth-enheter i nærheten.
 5. Send en eller flere filer fra avsenderenheten til HTC One X/One X‍+.
 6. Hvis du blir bedt om det, godtar du paringstilkoblingen på HTC One X/One X‍+ og på mottaksenheten. Du kan også bli bedt om å angi det samme passordet eller bekreft det automatisk genererte passordet på begge enheter.

  Deretter må godta en Forespørsel om Bluetooth-autorisasjon.

 7. Trykk på Paring.
 8. Når HTC One X/One X‍+ mottar et forespørselsvarsel om filoverføring, skyver du varslingspanelet nedover, klikker på varselet om innkommende fil og klikker på Godta.
 9. Når en fil er overført, vises en varsling. Skyv Varslingerpanelet nedover og trykk deretter på den relevante meldingen.

Når du åpner en mottatt fil, avhenger hva som skjer av filtypen:

 • Mediefiler og dokumenter åpnes vanligvis direkte i en kompatibel applikasjon. Hvis du for eksempel åpner et musikkspor, begynner det å spilles av i Musikk-applikasjonen.
 • For en vCalendar-fil velger du kalenderen der du vil lagre hendelsen og trykker på Importer. vCalendar blir lagt til i dine Kalender-hendelser.
 • For en vCard-kontaktfil kan du velge å importere en, flere eller alle disse kontaktene til kontaktlisten.
0 personer fant dette nyttig